Proces rekrutacji

  1. Ocena dokumentów aplikacyjnych (CV oraz listu motywacyjnego) – analiza przesłanych business-0450x300+aplikacji pod kątem aktualnych potrzeb rekrutacyjnych firmy, wybór osób do kolejnego etapu.
  2. Rozmowa kwalifikacyjna z dyrektorem/kierownikiem działu, do którego jest prowadzona rekrutacja,
  3. Rozmowa z Zarządem, w przypadku stanowisk bezpośrednio podlegających pod Zarząd,
  4. Informacja zwrotna do Kandydatów, którzy byli uczestnikami rozmów.