Kadra dydaktyczna

mgr Danuta Żyła – wykładowca na szkoleniach medycznych oraz kursach na opiekunów.

 Ukończyła Akademie Medyczną w Lublinie na wydziale pielęgniarstwa, uzyskując tytuł magistra. Jest absolwentką studium przedmiotowo-metodycznego pielęgniarstwa chirurgicznego, posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego. Pani Danuta posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe  jako wykładowca na kursach  medycznych tj. instruktor pierwszej pomocy, pierwsza pomoc przedmedyczna, rejestratorka medyczna.  Prowadzi także zajęcia na kursach dla opiekunów tj. opiekun osób starszych, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osób chorych i niepełnosprawnych,  opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym. Dodatkowo jest instruktorem  kursów dla wychowawców oraz kierowników wypoczynku.

mgr Adrian Lipa – wykładowca na kursach ekonomicznych, instruktorskich.

Uzyskał tytuł licencjacki w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji, Kierunek: Ekonomia, Specjalność: Informatyka ekonomiczna oraz w Wszechnicy Świętokrzyskiej, Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki,  Kierunek: Wychowanie Fizyczne. Magisterski w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji, Kierunek: Ekonomia, Specjalność: Polityka Gospodarcza. Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych. Ukończył studia podyplomowe: Dydaktyka pierwszej pomocy. Posiada licencja II stopnia ochrony osób i mienia od 2003. Instruktor samoobrony. Instruktor Pierwszej Pomocy Organizacji FACC.

mgr inż. Katarzyna Lipa – wykładowca na kursach językowych oraz finansowych.

Ukończyła licencjat na Akademii Świętokrzyskiej, Wydział Humanistyczny, Kierunek Filologia Angielska oraz na Politechnice Świętokrzyskiej, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, Kierunek Marketing i Zarządzanie. Tytuł magisterski obroniła w Wyższej Szkole Umiejętności, Wydział Nauk Humanistycznych, Kierunek Filologia Angielska oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Wydział Finansów, Kierunek Finanse i Bankowość. Tytuł magister inżynierii uzyskała na Politechnice Świętokrzyskiej, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Twórca programu dla przedszkoli – zajęcia naukowe.

mgr Joanna Zajęcka – wykładowca na kursach dietetycznych, psychoterapeutycznych, managerskich, przedstawiciel medyczny.

Ukończyła studia na na Akademii Wychowania im J. Piłsudskiego w Warszawie, kierunek wychowanie fizyczne. Ponadto uzyskała następujące kwalifikacje na studiach trenerskich w Szkole Trenerów Biznesu „Heuresis” w Krakowie, studiach podyplomowych na kierunku: Psychodietetyka w Wyższej Szkole Nauk Społecznych i Medycznych  w Lublinie, studiach podyplomowych na kierunku Żywienie Człowieka Chorego w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Absolwentka studiów MBA na Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończyła również Coaching – Studia Zawodowe w Instytucie Komunikacji i rozwoju Mukoid  w Krakowie oraz Mediacje MBM na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pani Joanna posiada własną firmę dietetyczną „Kreatornia Dobrych Nawyków”.

Przez kilkanaście lat pracowała na stanowiskach menadżerskich jako trener sprzedaży, gdzie zdobyła duże doświadczenie zawodowe pomocne w prowadzeniu szkoleń w tej dziedzinie.

inż. Patryk Barwinek – wykładowca na kursach informatycznych oraz fotograficznych.

Ukończył Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, gdzie otrzymał tytuł technika informatyki. Jest absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej na kierunku informatyka. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy  wykładowcy na kursach informatycznych. Specjalizuje się głównie w szkoleniach komputerowych tj. grafika komputerowa, pakiet  MS Office i inne.

Zajmuje się również prowadzeniem zajęć z zakresu fotografii: fotografii I stopnia, fotografii cyfrowej oraz fotografii ślubnej. Posiada kilkuletni staż w branży foto-video.

mgr Jarosław Dalach –   wykładowca na kursach medycznych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz operatora wózków widłowych.

Ukończył studia magisterskie na kierunku Ekonomia, studia podyplomowe z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz studia licencjackie na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Środowisku, specjalność Ratownictwo Medyczne. Jest wykładowcą na kursach medycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz operatora wózków widłowych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dotyczące m.in.: zarządzania w służbie zdrowia, zagrożeń w środowisku pracy czy komunikacji interpersonalnej. Ratownik medyczny z wieloletnim doświadczeniem.

Magdalena Gajdek – wykładowca na kursach instruktorskich o specjalności joga.

Jest absolwentką Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach na kierunku Zarządzanie i Marketing. Ponadto ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie na kierunku Finanse i Bankowość. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe w zakresie Przygotowania do Pracy pedagogicznej Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pani  Magdalena posiada tytuł instruktora rekreacji ruchowej o specjalności joga. Posiada dwuletnie doświadczenie w pracy jako instruktor oraz kilkuletnie na stanowisku  wykładowcy.

mgr Magdalena Kozłowska – wykładowca na kursie opiekuna w żłobku lub w klubie dziecięcym,  Integracji Sensorycznej, dydaktyki języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej.

Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Ponadto ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz dydaktykę języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej a także Zarządzanie oświatą z elementami programów unijnych.  Pełni funkcję dyrektora Niepublicznego Naukowego Przedszkola Integracyjnego Mini College w Skarżysku-Kamiennej. Ponadto posiada wieloletnie doświadczenie w pracy jak nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz nauczyciel języka angielskiego. Aktualnie pracuje jako wykładowca na kursie Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.

Leszek Jończyk – wykładowca na kursach spawalniczych oraz renowacji mebli z modułem tapicer.

Ukończył Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach. Od 2013 roku pracuje jako  wykładowca na kursach spawalniczych. Ukończył liczne szkolenia z zakresu spawalnictwa. Ponadto uzyskał uprawnienia do nauczania po kursie pedagogicznym dla instruktorów praktycznej nauki zawodu  i wykładowców pozaszkolnych form kształcenia. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu szkoleń  z zakresu renowacji mebli z modułem tapicer.

mgr Robert Karyś  – wykładowca na kursach instruktorskich oraz z zakresu filmowania i montażu zdjęć filmowych.

Uzyskał tytuł magistra na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Instruktor rekreacji ruchowej o specjalności fitness- ćwiczenia siłowe nr lrg. 1051/IR/SK/2000. Posiadam praktyczną wiedzę z zakresu filmowania i montażu zdjęć filmowych popartą ponad 12 letnim doświadczeniem. Pracuje kamerami i aparatami różnych marek, ale najbliższa sercu jest marka Canon. Posiadam 4 letnie doświadczenie w przygotowywaniu oraz prowadzeniu szkoleń z realizacji zdjęć filmowych i montażu video. Swoje programy szkoleniowe i techniki nauczania dobiera do specyfiki pracy Klienta. Przez te lata jego szkolenia ukończyło z sukcesem wiele osób prywatnych, pracowników firm i instytucji.

Do grona uczniów zaliczyć może między innymi pracowników MSWiA, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Jednostek wojskowych, PZU, Koleje Świętokrzyskie i wiele innych.

dr inż Marcin Graba – wykładowca na kursie grafiki komputerowej I, II i III stopnia oraz kursach informatycznych.

Ukończył Politechnikę Świętokrzyską –  specjalność: Zastosowanie Informatyki. W 2009 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. Od wielu lat wykładowca na Politechnice Świętokrzyskiej. Ukończył kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Biegła znajomość języków oprogramowania oraz programów: ADINA, AutoCad, Solid Works, Corel Draw, Mathcad, Grapher, Table Curve, Origin i wiele innych.

mgr Justyna Zakrzewska – Instruktor tańca, fitness, trener personalny.

Ukończyła studia na kierunku Turystyka i Rekreacja oraz Kosmetologia w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, oraz studia podyplomowe z zakresu Wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych Andrago Centrum w Kielcach. Pracuje jako Instruktor Rekreacji Ruchowej, trener fitness oraz trener personalny. Prowadzi zajęcia na kursach „Instruktor rekreacji ruchowej” oraz „Instruktor sportu”.

mgr Iwona Długosz – wykładowca na kursach z zakresu ZZL, DiSC, motywowanie pracowników, zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy, mała przedsiębiorczość, itp.

Coach. Ceryfikowany DiSC trener personalny. Doradca zawodowy.

Ukończyła studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła szkolenie ”Twoja firma”. Wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych Andrago Centrum w Kielcach. Tłumacz języka włoskiego. Pracuje jako doradca finansowy.

mgr Anna Wasil – Arciszewskawykładowca na kursach z zakresu arteterapii, terapii zajęciowej.

Wykładowca studiach podyplomowych z zakresu terapii zajęciowej. Pracuje w Caritas Diecezji Kieleckiej Zakład Aktywności Zawodowej dla niepełnosprawnych. Prowadzi szereg warsztatów artystycznych dla osób niepełnosprawnych. Ukończyła Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuk Plastycznych oraz studia podyplomowe w zakresie Pomocy pedagogiczno – psychologicznej i interwencji kryzysowej w Powszechnej Wyższej Szkole Humanistycznej w Chojnicach.

mgr Anna Szczerba – wykładowca na kursach z zakresu Integracji Sensorycznej.

Terapeuta SI. Nauczyciel dyplomowany z 25 letnim. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kielcach na kierunku Pedagogika specjalna, studia podyplomowe na kierunkach Neurorehabilitacja, Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie, Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończyła również szereg kursów i szkoleń min. uzyskując certyfikat terapeuty SI I i II stopnia, kurs Diagnoza, obraz kliniczny, modele leczenia ADHD, problemy z zachowaniem, Zespół Apergera, Alternatywne
i wspomagające metody porozumiewania się, Terapia ręki I i II stopnia, Model wczesnej interwencji INSITE.

mgr Justyna Kowalik – wykładowca na kursach z opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej zdrowie publiczne, opieka nad osobą starszą i niesamodzielną, pierwszej pomocy, organizacji ochrony zdrowia.

Ukończyła studia magisterskie o kierunku Zdrowie Publiczne oraz studia podyplomowe z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. Posiada świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie jako opiekun medyczny. Wieloletnia praktyka w szpitalach oraz ośrodkach mopr oraz w prowadzeniu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy oraz opieki nad osobą starszą, niepełnosprawna i niesamodzielną.

mgr Anna Kowalska –wykładowca na kursach wychowawcy wypoczynku, kierownik wypoczynku, animator zabaw, doradca zawodowy.

Ukończyła studia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca socjalna, pedagogika pracy z doradztwem zawodowym. Posiada zaświadczenie ukończenia kursu – kierownik wypoczynku oraz wychowawców kolonii i obozów,  Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako wychowawca kolonii, animator zabaw, doradca zawodowy, prowadząc zajęcia indywidualne i grupowe z poradnictwa zawodowego dla młodzieży, warsztaty z zakresu integracji społecznej, warsztaty z rozwoju kompetencji miękkich oraz jako wolontariusz.

mgr Michał Markowicz – wykładowca na kursach gastronomicznych.

Uzyskał dyplom mistrzowski w rzemiośle kucharz oraz ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Rolniczym na kierunku Żywienie i Dietetyka.

Ukończył liczne kursy związane z zawodem kucharz. Posiada certyfikaty: „Akademia Higieny” z systemu HACCP/GMP/GHP, ukończenia szkolenia z kuchni francuskiej, „Nowoczesne Trendy w gastronomii” i wiele innych. Szef Kuchni w wielu znanych kieleckich restauracjach, członek i wiceprezes Polskiej Inicjatywy Kulinarnej zrzeszającej Szefów Kuchni, restauratorów i cukierników z całej Polski. Wieloletni nauczyciel w „Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego” w Kielcach. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń gastronomicznych.

mgr Anna Łuszcz – wykładowca na kursach z fizjoterapii, rehabilitacji, masażu.

Ukończyła studia z fizjoterapii. Posiada wieloletnie doświadczenie jako fizjoterapeuta, rehabilitant oraz masażysta, które zdobywała pracując w Zakładach opiekuńczo-leczniczych i rehabilitacyjnych.

mgr Agnieszka Skuza-Kruk – wykładowca na kursach kosmetycznych.

Ukończyła studia magisterskie na kierunku: kosmetologia. Przez wiele lat prowadziła własny gabinet odnowy biologicznej. Nauczyciel i szkoleniowiec przedmiotów zawodowych z wieloletnim doświadczeniem.

mgr Emilia Świderska – wykładowca na kursach kosmetycznych, przedłużania i stylizacja paznokci, przedłużania i zagęszczanie rzęs.

Ukończyła  policealne studium kosmetyczne i uzyskała tytuł zawodowy – technik usług kosmetycznych oraz licencjat na kierunku: kosmetologia.

Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku kosmetyczka, stylistka paznokci, szkoleniowiec.

mgr Małgorzata Wojdała – wykładowca na kursach florystycznych.

Magister pedagogiki, ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku: Florystyka  – Sztuka Układania Kwiatów. Posiada certyfikat specjalisty Florystyki Ślubnej oraz dekoracji przedmiotów techniką Decoupage.

Doświadczenie zdobywała pracując z kwiaciarniach jako florysta designer oraz prowadząc w szkołach warsztaty florystyczne.

mgr Piotr Nowaczek – wykładowca na kursach z doradztwa zawodowego, kursów komputerowych, coachingowych, marketingowych, sprzedażowych, biurowych, z zarządzania. Ukończył pedagogikę oraz resocjalizację z profilaktyka społeczną, podyplomowe studia menedżerskie oraz podyplomowe studia na kierunku doradztwo zawodowe i coaching karier. Egzaminator ECCC i VCC. Właściciel firmy „Factory Talet”. Od wielu lat pracuje jako doradca zawodowy, egzaminator i trener.

Mariusz Rybczyński – posiada dyplom czeladniczy. Od wielu lat  zatrudniony w firmie na stanowisku stolarz – lakiernik, gdzie nie tylko kieruje zespołem pracowników, ale również odpowiada za kontrolowania jakości produkcji i szkolenie nowych pracowników na stolarni. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tematyce stolarstwo, wykonywanie i regeneracja mebli, stolarz budowlany, stolarz meblowy.