Poszukujemy nieruchomości

Poszukujemy atrakcyjnie położonych nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych:

w małych gminach i miastach o liczbie ludności do 50 tys.:Istock-Buildings1

 • lokale do adaptacji na przedszkola i punkty przedszkolne
 • lokali nadających się na placówki oświatowe

 • lokali po byłych szkołach
 • lokali z przeznaczeniem na kluby fitness, kawiarnie i restauracje.
 • mieszkania i apartamenty
 • budynków z przeznaczeniem na placówki medyczne

w miastach o liczbie ludności powyżej 100 tys.:

 • lokali z przeznaczeniem na przedszkola, kluby fitness, kawiarnie i restauracje.
 • mieszkania i apartamenty
 • budynków z przeznaczeniem na placówki medyczne.

Jesteśmy zdecydowani na współpracę z:

 • firmami poszukującymi do wynajęcia powierzchni biurowej, handlowej i usługowej,
 • osobami prywatnymi i firmami posiadającymi interesujące nieruchomości, chcącymi wspólnie z nami przeprowadzić inwestycję na swojej nieruchomości,
 • gminami zdecydowanymi na wejście do spółki z gruntem jako aportem,
 • innymi firmami, które chcą uzupełnić swoje inwestycje o obiekty wymienione powyżej.